Analiza umowy spedycyjnej

Czym jest umowa spedycyjna? To umowa zawierana między zleceniodawcą i spedytorem, reprezentującym firmę świadczącą usługi spedycyjne. Jest dokumentem, na podstawie którego zleceniobiorca zobowiązuje się do wysłania/odbioru przesyłki i wykonania dodatkowych usług na podstawie umowy.

Jedną ze stron umowy jest spedytor, zajmujący się świadczeniem usług spedycyjnych w ramach swojego przedsiębiorstwa. Drugą stroną jest zleceniodawca, będący zazwyczaj nadawcą lub odbiorcą przesyłki. Co to formalnych zabiegów, umowa nie musi być sporządzona w żadnej szczególnej formie, jako że kodeks cywilny w żaden sposób nie reguluje jej ostatecznego wyglądu. Jeżeli chcą tego obie strony, taka umowa może być również ustna, ale oczywiście najbezpieczniejszą opcją pozostaje spisanie tego na papierze.

Spedytor ponosi odpowiedzialność nie tylko za zaniechania w umowie, ale również za wszystkich przewoźników, których desygnował do transportu przesyłki. Odpowiedzialność znika w przypadku, kiedy przewoźnik został wybrany przez zleceniodawcę.

Warto pamiętać, że firma spedycyjna nie posiada w swoich kompetencjach usług przewozu. Firma spedycyjna zajmuje się jedynie zaplanowaniem i nadzorowaniem procesu transportowego, pozostawiając przewóz firmom transport gdańsk. Najpopularniejsze usługi zawierane w treści tej umowy zawarte są w liście poniżej.

  • wybór przewoźnika i zawarcie umowy z nim w imieniu zleceniodawcy,
  • spakowanie przesyłki,
  • oznakowanie i zabezpieczenie przesyłki,
  • organizacja potrzebnej dokumentacji przewozowej (przygotowanie i wypełnienie),
  • załadunek towaru,
  • załatwienie dokumentów celnych,
  • sprawdzenie stanu przesyłki,
  • świadczenie pomocy w zakresie dokumentów związanych z przewozem, jeżeli zleceniodawca chce zając się sam dokumentacją.

Przy przygotowywaniu i wybieraniu firmy spedycyjnej warto zapoznać się z usługami świadczonymi przez nią oraz przykładowym wzorem umowy spedycyjnej. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czego możemy oczekiwać i co chcielibyśmy zawrzeć w indywidualnie sporządzonym dla naszego zlecenia egzemplarzu. Pamiętajmy, nieznajomość prawa szkodzi!